The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Бровченко І.О.
Year Vol. P.
[UKR] І.О.Бровченко
Модель міграції радіонуклідів у донному шарі намулів
2016 - 18(90) 2 -
11-16
[RUS] К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Чисельне дослідження взаємодії внутрішніх усамітнених хвиль другої бароклінної моди при їх фронтальному зіткненні
2015 - 17(89) 3 -
44-54
[RUS] К.Терлецька, С.Семін, Т.Таліпова, Д.Смірнов, І.Бровченко
Трансформація внутрішніх усамітнених хвиль зниження над підводною сходинкою у тришаровой стратифікованій рідині
2015 - 17(89) 2 -
56-63
[RUS] І.Бровченко, В.Мадерич, С.Сьомин, Ю.Степанянц, К.Терлецька
Моделювання трансформації хвильових пакетів поверхневих хвиль у водоймі з різкою зміною глибини
2015 - 17(89) 1 -
3-9
[RUS] К.В.Терлецька, В.С.Мадерич, І.Бровченко, Т.Г.Таліпова
Неповна автомодельність внутрішніх хвиль другої моди в шірі розділу
2014 - 16(88) 1 -
59-69
[RUS] К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Взаємодія відокремлених внутрішніх хвиль при фронтальному зіткненні
2011 - 13(85) 4 -
68-77
[RUS] К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Сильно нелінійні внутрішні сейші у видовжених стратифікованих озерах та феномен "озерних монстрів"
2011 - 13(85) 1 -
51-55
[UKR] В.С.Мадерич, Р.Беженар, І.Бровченко
Тривимірне моделювання взаємодії хвиль і течій
2010 - 12(84) 3 -
38-46
[RUS] Е.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Трансформація внутрiшнiх вiдокремлених хвиль великої амплiтуди над сходинкою на днi
2009 - 11(83) 3 -
65-76
[RUS] І.Бровченко, В.С.Мадерич
Тривимiрна лагранжева модель переносу багатофракцiйних намулiв і її застосування до опису гравітаційних течій
2008 - 10(82) 2 -
3-12
[RUS] І.О.Бровченко, Н.С.Городецька, В.С.Мадерич, В.І.Нікішов, Е.В.Терлецька
Взаємодiя внутрішніх поодиноких хвиль великої амплітуди з перешкодою
2007 - 9(81) 1 -
3-7
[RUS] І.О.Бровченко, В.С.Мадерич
Двовимiрна лагранжева модель переносу багатофракцiйних намулiв в прибережній зоні моря
2008 - 8(80) 2 -
9-17
[RUS] І.О.Бровченко
Модель утворення спектру нафтових крапель в приповерхневому шарі океану
2004 - 6(78) 2 -
20-26
[RUS] В.С.Мадерич, І.О.Бровченко
Вплив перекидання вiтрових хвиль на структуру приповерхневого турбулентноо шару
2003 - 5(77) 3 -
65-71
[RUS] І.О.Бровченко, В.С.Мадеріч
Чисельний лагранжевий метод моделювання розповсюдження поверхневих плям нафти
2002 - 4(76) 4 -
23-31