К.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Взаємодія відокремлених внутрішніх хвиль при фронтальному зіткненні

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.68-77
Чисельно досліджується динаміка та енергетика трансформації внутрішніх відокремлених хвиль великої амплітуди, що розповсюджуються в рідині з двошаровою стратифікацією. Розрахунки проводяться в рамках рівнянь Нав'є-Стокса у наближенні Буссінеска з використанням негідростатічної моделі. Показано, що взаємодія хвиль великої амплітуди призводить до сдвиговой нестійкості та формування вихорів Кельвіна-Гельмгольца в шарі розділу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
відокремлені внутрішні хвилі, двошарова стратифікація, наближення Буссінеска, вихори Кельвіна-Гельмгольца
МОВА ТЕКСТУ: російська