Е.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Трансформація внутрiшнiх вiдокремлених хвиль великої амплiтуди над сходинкою на днi

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.65-76
Чисельно дослiджується динамiка та енергетика трансформацiї внутрiшнiх вiдокремлених хвиль великої амплiтуди, що розповсюджуються в рiдинi з двошаровою стратифiкацiєю над сходинкою на днi. Розрахунки проводяться в рамках рiвнянь Навьє-Стокса у наближеннi Буссiнеска з використанням негiдростатiчної моделi. Результати моделювання узагальнюють теоретичний аналiз взаємодiї вiдокремлених хвиль малої амплiтуди зi сходинкою на днi (Grimshaw et al., 2008) на випадок сильно-нелiнiйних хвиль, коли ефекти дисiпацii i перемiшування стають iстотними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська