В.С.Мадерич, Р.Беженар, И.Бровченко
Тривимірне моделювання взаємодії хвиль і течій

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 3, (2010) с.38-46
Наведено опис тривимірної моделі циркуляції THREETOX, інтегрованої з спектральною хвильової моделлю SWAN і розглядаються питання параметризації придонного хвильового примежового шару і тривимірних радіаційних напружень і обвалення хвиль. Результати моделювання зіставлені з лабораторним експериментом, в якому під дією поверхневих хвиль, падаючих під кутом до берега, формувався вздовжбережний струмінь.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
хвильова модель SWAN, поверхневі хвилі, примежовий шар
МОВА ТЕКСТУ: українська