І.Бровченко, В.Мадерич, С.Сьомин, Ю.Степанянц, К.Терлецька
Моделювання трансформації хвильових пакетів поверхневих хвиль у водоймі з різкою зміною глибини

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 1, (2015) с.3-9
У роботі наведено результати чисельних експериментів, що відтворюють взаємодію лінійних поверхневих хвильових пакетів зі сходинкою на дні. Розглянуто випадки з різними довжинами хвиль. У результаті чисельного моделювання були отримані залежності коефіцієнтів трансформації поверхневих хвиль від відношення глибин до і після сходинки. Обговорюється застосовність гідростатичного наближення для моделювання відповідної взаємодії. Показано, що моделювання гідростатичною моделлю адекватно описує взаємодію хвильових пакетів із підводною сходинкою для довгих хвиль. У цьому випадку отримані коефіцієнти трансформації поверхневих хвиль описуються відомими аналітичними формулами. Порівняння коефіцієнтів трансформації для хвиль довільних довжин при моделюванні негідростатичною моделлю показали відповідність до існуючих наближених аналітичних залежностей коефіцієнтів трансформації для загального випадку, і так само з результатами моделювання негідростатичною моделлю МІTgcm.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
чисельне моделювання, поверхневі хвилі, хвильові пакети
МОВА ТЕКСТУ: російська