18.06.2020

ЗАХИСТ Редчиць

Редчиць Д.О. "НЕСТАЦІОНАРНІ ЗВ’ЯЗАНІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ РІДИНИ, ГАЗУ ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ" (докт. фіз.-мат. наук)

Цей розділ сайту присвячено результатам проведених в Інституті гідромеханіки НАН України науково-прикладних робіт, які знайшли свій вираз у конкретних пристроях і методиках, використовуваних в інтересах різних галузей економіки України.

Ось деякі з цих напрямків: