03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ВІДДІЛ ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОДИНАМІКИ

     Створений у 1981 році на базі відділу фільтрації.

     Зав. відділом: чл.-кор. НАН України Олійник Олександр Якович.

     Основні наукові напрями:

  • дослідження фільтрації води, тепломасопереносу й тепломасообміну в природних і штучних пористих середовищах;
  • дослідження процесів переносу піщаних, галькових і щебеневих матеріалів у хвильовому гідродинамічному полі в узбережній зоні морів і водосховищ при штормових впливах.

     За останні роки отримано такі найбільш важливі наукові результати:

  • розроблено математичні моделі й методи аналітичного і чисельного роз’вязання задач фільтрації ґрунтових вод у складних природних і техногенних умовах з урахуванням процесів суфозії та кольматажу при підтопленні й осушенні територій і окремих об’єктів;
  • розроблено математичні моделі й методи розрахунку міграції різноманітних забруднень у зонах впливу хвостосховищ, накопичувачів рідких стоків і твердих промислових і побутових відходів, меліорованих сільськогосподарських земель;
  • розроблено математичні моделі і методи розрахунку інженерних споруд при очистці забруднених вод від різноманітних неорганічних і органічних сполук; розроблено математичні моделі й методи чисельного розв’язання систем нелінійних рівнянь фільтрації води й тепломасопереносу в пористих середовищах зі змінними властивостями при фізико-хімічних і біохімічних фазових перетвореннях;
  • розроблено методи фізичного й математичного моделювання, вивчено закономірності руху схилоутворюючих матеріалів у прибережній зоні морів і водосховищ у районах впливу нових типів берегозахисних споруд при штормових хвилюваннях.

     Наукові розробки відділу впроваджені й надалі впроваджуються при екологічному прогнозуванні й науковому обґрунтуванні систем інженерного захисту територій і окремих об’єктів від руйнівного впливу підземних і поверхневих вод, а також у нових конструкціях і технологічних режимах водоочисних споруд.