27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

Наукова бібліотека Інституту заснована в 1926 році як бібліотека НДІ водного господарства АН УРСР; з 1938 - бібліотека Інституту гідрології та гідротехніки АН УРСР; з 1963 - бібліотека Інституту гідромеханіки НАН України.

Бібліотечний фонд становить 84727 друкованих одиниць, з них: книги - 28571, в тому числі зарубіжні - 1725; журнали і періодичні видання - 48754 (356 назв), в тому числі закордонні - 16923 (167 назв); спецвидів - 6200 одиниць, з них :

  •     звіти про НДР - 1758 друкованих одиниць,
  •     автореферати - 3889 друкованих одиниць,
  •     дисертації - 393 друкованих одиниць.

У зв'язку з історичним розвитком Інституту та зміною наукової тематики фонд бібліотеки складають унікальні видання в області гідромеханіки і гідрології (гідротехнічні споруди, водні ресурси, морське гідротехнічне будівництво, річкова гідротехніка, споруди для захисту морських берегів, водосховища, гідромеліоративне будівництво та захист навколишнього середовища), гідродинаміки, акустики, аеродинаміки, суднобудування.


Фондом бібліотеки користуються співробітники та аспіранти Інституту, а також фахівці інших установ НАН України. Щороку бібліотека отримує по валютній, національної та російської передоплаті, а також в дар - від співробітників і благодійних фондів близько 500 друкованих одиниць.

Періодика фонду налічує величезну кількість найменувань як вітчизняних, так і іноземних журналів, бюлетнів, вісників, реферативних журналів.
.
     
Гордістю бібліотеки є серія тематичних періодичних видань, таких як ASCE:

  •     Journal of Hydraulic Engineering (з 1956 року);
  •     Journal of Irrigation and Drainage Engineering (з 1956 року);
  •     Journal of Waterway Port Coastal and Ocean Engineering (з 1958 року);
  •     Journal of Fluid Mechanics (з 1961 року);
  •     Physics of Fluids (з 1962 року).

 Бібліотека має каталоги: алфавітний - на книги, журнали та періодичні видання, автореферати дисертацій, дисертації, звіти НДР; систематизований - на книги. Бібліотека постійно організовує виставки нових надходжень і тематичні виставки.

Наукова бібліотека підтримує зв'язки з Центральною науковою бібліотекою ім. В.І.Вернадського, з бібліотеками Інститутів НАН України та вищих навчальних закладів. Інститут здійснює обмін науковими журналами "Прикладна гідромеханіка", "Акустичний вісник" з бібліотеками профільних установ.

КАТАЛОГИ:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ім. ВЕРНАДСЬКОГО

БІБЛІОТЕКИ І НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІТОТЕКИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ КОНГРЕСУ США