The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Золотенко Г.Ф.
Year Vol. P.
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Нелінійні вільні коливання у сферичному баку після його розгону чи гальмування
2012 - 14(86) 3 -
64-81
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Ефект збереження дзеркала рідини в рухомій сфері
2011 - 13(85) 3 -
24-28
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Про рівняння гідродинаміки, які вiднесені до рухомих осей
2009 - 11(83) 1 -
16-43
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Багатозначні розв'язки загальної задачі теорiї вiдносного руху рiдини
2006 - 8(80) 1 -
22-30
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Про математичні моделі сейсмiчних коливань вільної поверхні рiдини у вертикальному цилiндричному резервуарі
2005 - 7(79) 1 -
22-42
[RUS] І.А.Луковський, Г.Ф.Золотенко, А.М.Пилькевич
Порівняльний аналіз двох варіаційних моделей в нелінійній теорії відносного руху рідини
2003 - 5(77) 4 -
12-43
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рiвнянь типу Гамiльтона нелінійних коливань рідини у цилiндричному резервуарi
2003 - 5(77) 3 -
19-40
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Комп'ютерне моделювання на основі рівнянь типу Гамільтона нелiнiйних коливань рiдини в прямокутнiй посудині
2002 - 4(76) 1 -
18-33
[RUS] Г.Ф.Золотенко
Розрахунок потенцiалiв Стокса-Жуковського в динаміці відносного руху рідини
2000 - 2(74) 1 -
44-51