Г.Ф.Золотенко
Нелінійні вільні коливання у сферичному баку після його розгону чи гальмування

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 3, (2012) с.64-81
Розглянуто задачу про нелінійні вільні коливання ідеальної однорідної нестисливої важкої рідини, яка наполовину заповнює нерухомий абсолютно твердий сферичний бак, який здійснює рівномірний рух після етапу його прискорення (або гальмування). Запропоновано вихровий розв'язок цієї задачі з точністю до сингулярної складової тиску. Відома умова збереження повної механічної енергії рідини, яка має нерухомі межі, узагальнена на випадок рідини з вільною поверхнею. На основі енергетичного підходу гідродинамічна початково-крайова задача зведена до класичного рівняння нелінійних коливань фізичного маятника у формі кульвого сегменту. Виведено формулу залежності частоти коливань рідини від початкового положення її вільної поверхні. Розглянуто приклад.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вільні коливання, сферичний бак, вільна поверхня
МОВА ТЕКСТУ: російська