The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Салтанов М.В.
Year Vol. P.
[RUS] М.В.Салтанов, Ю.В.Ревенко, Н.С.Єфремова
Наближений пiдхід в теорiї гвинтових і потенціальных потокiв в iзотермiчнiй атмосферi
2005 - 7(79) 2 -
63-72
[RUS] М.В.Салтанов, В.О.Горбань, Н.С.Єфремова
Перетворення системи рiвнянь динамiки неоднорiдної рiдини, що обертається, в нестацiонарному двопараметричному випадку в ортогональній системі координат. Аналог перетворення Громеки у випадку нев'язкої рiдини
2005 - 7(79) 1 -
72-79
[RUS] М.В.Салтанов, В.М.Салтанов
Аналог перетворення Громекi в магнiтній гiдродинамiці неоднорiдної рiдини, що обертається
2003 - 5(77) 1 -
71-80
[RUS] В.І.Королев, М.В.Салтанов, Н.С.Ефремова
Екологічно чисте поновлюване джерело енергії
2002 - 4(76) 4 -
40-51
[RUS] М.В.Салтанов
Узагальненi потенцiали, iнварiанти Рiмана і прості хвилі в аналозi методу годографа Чаплигiна-Сєдова в магнiтнiй газовiй динамiцi
2002 - 4(76) 3 -
59-70
[RUS] М.В.Салтанов, В.М.Салтанов
Точні рішення задач потенціального обтікання напiвцилiндра та напiвсфери на площинi при наявності циркуляційних прошарків
2001 - 3(75) 3 -
66-71
[RUS] М.В.Салтанов
Узагальнені потенцiали в магнітній гідродинаміці і динаміці рідини, що обертається
2000 - 2(74) 4 -
82-98
[RUS] М.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Про лінеаризовані рівняння динаміки стратифiкованої та стисливої рiдини, що обертається
2000 - 2(74) 1 -
52-58
[RUS] М.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Про лінеаризовані рівняння динаміки стратифiкованої та стисливої рiдини, що обертається
2000 - 2(74) 1 -
52-58
[RUS] М.В.Салтанов, В.М.Салтанов
До магнітної гідродинаміки неоднорідної рідини, що обертається, в стаціонарному випадку
1999 - 1(73) 3 -
32-47
[RUS] М.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Гвинтовий аналог потенцiйного обтiкання сфери
1999 - 1(73) 1 -
98-101