Н.В.Салтанов, В.Н.Салтанов
Точні рішення задач потенціального обтікання напiвцилiндра та напiвсфери на площинi при наявності циркуляційних прошарків

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.66-71
На основi точних розв'язкiв рiвнянь гiдродинамiки побудованi та дослiдженi вихоровi структури (вториннi течiї), якi займають обмеженi областi бiля напiвцилiндра та напiвсфери на площинi. Визначений вплив безрозмiрних параметрiв геометрiї й чисел Фруда на силу розрiдження, що дiє на напiвцилiндр та напiвсферу з боку потоку. Показано, зокрема, що вказана сила є убуваючою функцiєю їх безрозмiрних радiусiв та наростающою - вiдповiдних чисел Фруда. Дослiдженi залежностi є важливi з точки зору одержання нових можливостей керування силовим впливом потокiв на тiла, що обтiкаються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська