М.В.Салтанов, Ю.В.Ревенко, Н.С.Єфремова
Наближений пiдхід в теорiї гвинтових і потенціальных потокiв в iзотермiчнiй атмосферi

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 2, (2005) с.63-72
На основi наближеного пiдходу введений узагальнений потенцiал у теорiю гвинтових потокiв в iзотермiчнiй атмосферi. Задача зведена до розв'язання лiнiйного однорiдного диференцiального рiвняння в частинних похiдних другого порядку. Вказано, що змiннi в рiвняннi для узагальненого потенцiалу розподiляються в прямокутнiй системi координат, трьох цилiндричних (круговiй, елiптичний i параболiчний), а також у сферичнiй та конiчнiй системах. У випадку аксиальноi симетрiї записано загальний розв'язок рiвняння для функцiї току через полiноми Лежандра i функцiї Беселя. Побудованi поверхнi току вихорiв першої та другої ступенiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська