М.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Гвинтовий аналог потенцiйного обтiкання сфери

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.98-101
На основi узагальненого потенцiалу одержано розв'язок задачi обтiкання сфери гвинтовим потоком. Показано, що при наближеннi коефiцiєнта спiральностi до нуля цей розв'язок переходить в традицiйний розв'язок задачi потенцiйного обтiкання. Проаналiзовано вплив коефiцiєнта спiральностi на картини лiнiй течiї та коефицiєнт тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська