Н.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Про лінеаризовані рівняння динаміки стратифiкованої та стисливої рiдини, що обертається

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.52-58
Розглянутi представлення узагальнених потенцiалiв в теорiї стратифiкованої та стисливої рiдини, що обертається. В незбуреному станi рiдина експоненцiйно стратифiкована вздовж осi z, яка спрямована за вектором сили ваги. На основi узагальненого потенцiалу отримано розв'язок задачi про обтiкання сфери однорiдним гвинтовим потоком. Показано, що при наближеннi коефiцiєнта спiральностi гвинтового потоку до нуля цей розв'язок переходить в традицiйний розв'язок задачi про потенцiйне обтiкання. Проаналiзовано вплив коефiцiєнта спiральностi на картини лiнiй потоку та коефiцiєнт тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська