The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Мелешко В.В.
Year Vol. P.
[RUS] Т.С.Краснопольска, В.М.Ільченко, В.В.Мелешко, О.Г.Стеценко
Процеси поперечного переносу у меандруючій течії
2011 - 13(85) 2 -
28-36
[UKR] В.В.Мелешко, П.Ньютон, В.В.Островський
Динамiка точкових вихорiв на сферi
2009 - 11(83) 3 -
42-55
[RUS] О.А.Гуржій, В.В.Мелешко, Т.С.Краснопольска, Л.Заннетті, Г.Я.Ф.ван Хейст, Т.П.Коновалюк
Перемішування двомірними періодичними течіями
2008 - 10(82) 1 -
10-22
[RUS] Х.Ареф, В.В.Мелешко, А.А.Губа, О.А.Гуржий
Рівномірно-обертальні конфігурації точковых вихорів
2007 - 9(81) 2-3 -
5-24
[RUS] О.A.Гуржий, В.В.Мелешко
Аналіз процесу перемішування пасивної рiдини вихровим кiльцем за сферою в потоцi iдеальної рiдини, що набiгає
2007 - 9(81) 1 -
23-35
[RUS] О.А.Гуржий, В.В.Мелешко, Є.І.Нікіфорович, Р.Дж.Адріан
Моделювання динаміки пiдковоподiбних вихорiв у прикордонному шарi
2006 - 8(80) 2 -
26-49
[UKR] В.В.Мелешко, В.В.Лях
Течiя Стокса у плоскому секторi
2006 - 8(80) 1 -
39-50
[RUS] Т.С.Краснопольська, В.В.Мелешко
Ламiнарне змiшування рідин. Частина 2. Періодичні течії Стокса в клинообразнiй кiльцевiй порожнинi
2004 - 6(78) 4 -
45-61
[RUS] Т.А.Дунаєва, О.А.Гуржій, В.В.Мелешко
Перемiшування в'язкої рiдини у пiвколi при малих числах Pейнольдса
2001 - 3(75) 2 -
15-24
[RUS] А.М.Гомілко, В.С.Малюга, В.В.Мелешко, М.Вербрюгген
Обтікання системи кільцевих дисків потоком Стокса
2001 - 3(75) 1 -
20-27
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Мелешко, О.А.Гуржий, Г.Я.Ф. ван Хейст, А.Г.М.Ейсенга
Два підходи до аналізу коаксіальної взаємодії вихрових кілець
2000 - 2(74) 3 -
40-52
[RUS] Х.Ареф, Т.А.Дунаева, В.В.Мелешко
Хаотична адвекцiяї в двомірній Стоксовій течiї в колі
2000 - 2(74) 1 -
3-9
[RUS] В.В.Мелешко, А.М.Гомілко
Двовимipна течiя Стокса у напiвкpузi
1999 - 1(73) 1 -
35-37