В.В.Мелешко, В.В.Лях
Течiя Стокса у плоскому секторi

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.39-50
Cтаття стосується двовимiрної повiльної течiї у секторнiй порожнинi, що зумовлена дотичною швидкiстю на її круговiй границi. Для розв'язання запропонованої задачi розвинуто аналiтичний метод суперпозицiї; дослiджено точнiсть задоволення граничних умов. Встановлений зв'язок з iншим аналiтичним пiдходом, методом однорiдних розв'язкiв; окремi результати здаються несподiваними. Для кiлькох кутiв розхилу сектора i сталої швидкостi на круговiй границi наведенi картини течiй, таблиця i графiки розподiлiв iнших фiзичних характеристик. Для напiвкруглої порожнини отримано простий замкнутий розв'язок.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська