В.В.Мелешко, П.Ньютон, В.В.Островський
Динамiка точкових вихорiв на сферi

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 3, (2009) с.42-55
Представлено рiвняння руху точкових вихорiв на сферi. Знайдено положення фiксованої та вiдносної рiвноваги трьох точкових вихорiв. Проведена геометрiчна класифiкацiя можливих рухiв трьох точкових вихорiв на сферi. Динамiка точкових вихорiв на сферi продемонстрована на графiках руху вихорiв на фазовiй площинi. Проведено аналiз самоподiбного зiткнення вихорiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська