Х.Ареф, Т.А.Дунаева, В.В.Мелешко
Хаотична адвекцiяї в двомірній Стоксовій течiї в колі

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.3-9
Розглядається течiя Стокса у кpузi, яка зумовлена pухом ротлета. Як показує розв'язок, для визначенного положення ротлету течiя має додаткову нерухому точку, яка симетрично розташована всерединi круга. Таким чином, може бути побудована модель "блимаючих'' ротлетiв, у якiй "виключений'' ротлет не збурює потiк. Очевидно, така модель переважить модель "блимаючих'' вихорiв при обговореннi процесiв хаотичної адвекцiї у Стоксових течiях. Вона може бути з успiхом використана для порiвняння з експериментальними та численними дослiджуваннями даного явища в круглому цилiндричному сосудi з двома цилiндрами, якi обертаються.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська