Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Воскобійник В.А.
Рік Том С.
[UKR] В.А.Воскобійник
Просторово-часові кореляції пульсацій швидкості й тиску всередині півсферичного заглиблення
2015 - 17 3 -
3-12
[UKR] В.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, О.А.Воскобойник
Пульсації тиску всередині та поблизу пари овальних лунок на плоскій поверхні
2015 - 17 1 -
23-33
[RUS] В.А.Воскобійник
Трансформація енергії потоку в поле пульсацій пристіночного тиску
2012 - 15 1 -
3-21
[RUS] В.А.Воскобійник
Взаємні кореляції й спектри турбулентних пульсацій тиску на поверхні лунки, що обтікається
2011 - 14 2 -
26-37
[RUS] В.А.Воскобійник
Пульсації пристіночного тиску в низькошвидкісному потоці поблизу овального заглиблення
2009 - 12 2 -
3-15
[RUS] О.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Характеристики пульсацій псевдозвукового тиску в лунці при малих числах Рейнольдса
2009 - 12 4 -
10-22
[RUS] Г.О.Воропаєв, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, С.О.Исаєв, Н.В.Розумнюк
Джерела псевдозвукових пульсацій тиску при обтіканні сферичної лунки
2008 - 11 3 -
27-49
[RUS] В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Зниження гідродинамічних шумів розчинами високомолекулярних полімерів
2007 - 10 2 -
33-42
[UKR] А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Кінематика вихорового руху на обтічній поверхні з напівциліндричною канавкою
2007 - 10 3 -
30-41
[RUS] А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Джерела резонансних мод осциляцій усередині напівсферичної лунки, що обтікається
2007 - 10 4 -
36-46
[RUS] В.В.Бабенко, А.В.Воскобойник, В.А.Воскобійник, В.Н.Турик
Профілі скорості в пограничному шарі над пластиною з заглибленням
2004 - 7 3 -
14-27
[RUS] В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Псевдозвук за перешкодою на цилiндрi, який обтiкається повздовжньою течiєю
2002 - 5 1 -
22-36
[RUS] В.А.Воскобійник, А.П.Макаренков
Спектральні характеристики псевдозвукової складової гідродинамічного шуму при обтікання по довжині гнучкого циліндру
2000 - 3 2 -
32-41
[RUS] В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Швидкості переносу когерентних вихрових структур в турбулентному примежовому шарі на циліндрі
2000 - 3 4 -
21-29