А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Джерела резонансних мод осциляцій усередині напівсферичної лунки, що обтікається

Акустичний вiсник, Том 10 № 4, (2007) с.36-46
Експериментально вивчено генерацію резонансних мод осциляцій, обумовлених взаємодією гідродинамічних та гідроакустичних явищ усередині тривимірної напівсферичної лунки. Наведені результати візуальних досліджень особливостей вихрового руху як у лунці, так і в її околі. В залежності від режиму течії, знайдені симетричні й асиметричні великомасштабні вихрові системи всередині лунки. Вказані місцезнаходження й періодичність їх викиду назовні. Термоанемометричні вимірювання профілів середніх значень і пульсацій повздовжньої швидкості й поперечної завихореності показали наявність областей прискорення і гальмування вихрового потоку, зони зворотної й циркуляційної течії всередині тривимірної лунки. У спектрах пульсацій швидкості знайдені дискретні високодобротні піки у чотирьох частотних діапазонах. Вони відповідають частоті обертання вихрових систем усередині лунки; частоті їх викидів з неї; частоті слідової моди коливання вихрового руху в лунці, обумовленої гідродинамічним резонансом, і частоті автоколивань всередині заглиблення, які створюють другу моду Розіте (останні відповідають гідроакустичному резонансу). Вказані форма й розміри квазістійких великомасштабних вихрових структур, області їхнього зародження й етапи розвитку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
обтікання, напівсферична лунка, термоанемометр, примежовий шар, вихрові структури
МОВА ТЕКСТУ: російська