В.А.Воскобійник, А.П.Макаренков
Спектральні характеристики псевдозвукової складової гідродинамічного шуму при обтікання по довжині гнучкого циліндру

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.32-41
Виміряні пульсації пристінного тиску в осесиметричному турбулентному межовому шарі на гнучкому циліндрі, розміщеному паралельно обтікаючому струменю, при числах Рейнольдса 107-108 та відношеннях товщини граничного шару до радіусу циліндра 2.9-3.2. Встановлено, що інтенсивність пульсацій тиску турбулентного граничного шару на гнучкому циліндрі вища, ніж на жорсткому циліндрі та на пластинці. Наведений відкоригований спектр потужності пульсацій тиску. Визначений акусто-гідродинамічний коефіцієнт для точкового приймача пульсацій тиску. Визначено, що спектр потужності пульсацій пристінного тиску на гнучкому циліндрі вищий, ніж на жорсткому циліндрі. При збільшенні швидкості обтікання гнучкого циліндра відбувається перерозподіл енергії турбулентних пульсацій тиску з високочастотної області спектру потужності у низькочастотну. В області частот w+~(0.2-0.3) у спектрі міцності і функції когерентності спостерігаються максимуми, незалежно від розділення між приймачами пульсацій тиску. При збільшенні частоти і розділення функція когерентності спадає, що характеризує ступінь виродження вихорових структур як за масштабом, так і по довжині циліндру, що обтікається.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
буксированi довгi антени, шуми обтiкання, турбулентнi пульсацiї тиску, примежовий шар
МОВА ТЕКСТУ: російська