В.А.Воскобійник
Просторово-часові кореляції пульсацій швидкості й тиску всередині півсферичного заглиблення

Акустичний вісник, Том 17 № 3, (2015) с.3-12
Проведено експериментальні дослідження щодо визначення особливостей механізму зародження та еволюції когерентних вихрових структур, які формуються усередині півсферичного заглиблення, і просторово-часових характеристик полів пульсацій швидкості й тиску, генерованих усередині заглиблення і в його сліді. Експерименти проведено в гідродинамічному лотку на гідравлічно гладкій пластині з півсферичною лункою. Поля пульсацій швидкості, динамічного та пристінного тиску досліджено за допомогою групи плівкових термоанемометрів і мініатюрних п'єзокерамічних датчиків пульсацій тиску. Отримано просторово-часові кореляції пульсацій швидкості й тиску, генерованих когерентними великомасштабними вихровими структурами, циркуляційною течією та вихровими структурами зсувного шару, які формувались усередині півсферичної лунки та викидались назовні у примежовий шар. Найбільші значення коефіцієнтів просторово-часової кореляції пульсацій пристінного тиску спостерігались на кормовій і бічній стінках півсферичної лунки, а найменші - у її придонній частині. Встановлено, що взаємні кореляції пульсацій повздовжньої швидкості перевищують величини взаємних кореляцій пульсацій швидкості й пристінного тиску, а також пульсацій динамічного й пристінного тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
просторово-часова кореляція, когерентна вихрова структура, півсферична лунка, пульсації швидкості й тиску
МОВА ТЕКСТУ: українська