В.А.Воскобійник, А.В.Воскобійник, О.А.Воскобойник
Пульсації тиску всередині та поблизу пари овальних лунок на плоскій поверхні

Акустичний вісник, Том 17 № 1, (2015) с.23-33
Наведено результати експериментальних досліджень характерних особливостей обтікання пари овальних заглиблень на гідравлічно гладкій плоскій пластині. Отримано профілі пульсацій поздовжньої швидкості та вивчені поля пульсацій динамічного і пристінного тиску усередині та на обтічній поверхні пари нахилених під кутом 30 градусів до напрямку потоку овальних лунок, а також в їх околі. Отримано інтенсивності й частотні спектри пульсацій динамічного та пристінного тиску над лунками, на обтічній поверхні лунок та поблизу них. Найбільші рівні пульсацій пристінного тиску відзначені на кормових стінках лунок. У спектрах пульсацій тиску спостерігаються тональні складові, які відповідають частотам коливання вихрової течії усередині лунок і частотам викидів великомасштабних вихрових структур із лунок назовні. У серединному перерізі між овальними лунками на відстані до двох їх діаметрів не спостерігалося взаємодії вихрових структур, що викидались із кожної з лунок. Інтенсивність тональних осциляцій у спектрах пульсацій тиску, характерних для вихрового руху всередині лунок, зменшувалася з віддаленням від них, а примежовий шар поступово відновлювався.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пара овальних лунок, вихрова течія, датчики тиску, пульсації динамічного тиску, пульсації пристінного тиску, спектри пульсацій тиску, тональні осциляції
МОВА ТЕКСТУ: українська