The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Семенов Ю.А.
Year Vol. P.
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов, О.І.Наумова
Ударна взаємодія рідини з проникною поверхнею
2015 - 17(89) 1 -
71-82
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Задача про удар пластини об рідину з довільною формою вільної поверхні
2013 - 15(87) 1 -
75-82
[RUS] Ю.Н.Савченко, Ю.А.Семенов
Вплив гравітації на течію за тілом, що рухається вздовж вільної поверхні
2012 - 14(86) 2 -
61-69
[RUS] Ю.А.Семенов, В.М.Семененко
Математична модель відриву каверни на гідропрофілі
2006 - 8(80) 2 -
69-76
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Метод розрахунку кавiтацiйної течії в вихоровому набiгаючому потоці
2005 - 7(79) 2 -
54-62
[RUS] Ю.А.Семенов
Аналітичне рiшення автомодельної задачі занурення несиметричного клину
2003 - 5(77) 4 -
64-72
[RUS] Ю.А.Семенов
Аналітичний метод рішення нелінійних задач нестаціонарних кавітаційних течій
2000 - 2(74) 3 -
94-99