Ю.А.Семенов
Аналітичне рiшення автомодельної задачі занурення несиметричного клину

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.64-72
Представлено метод рiшення двовимiрних автомодельних задач входу тiл у воду. Метод грунтується на побудовi комплексної швидкостi та похiдної комплексного потенцiалу в областi параметричного змiнного. Метод застосований для рiшення задачi занурення несиметричного клину. Рiдина припускається iдеальною, невагомою та нестисливою. Представлено результати обчислення гiдродинамiчних характеристик у разi вертикального входу несиметричного клину у пiвпростiр рiдини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська