Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 12 № 2
2009
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-15
[RUS]

В.А.Воскобійник
Пульсації пристіночного тиску в низькошвидкісному потоці поблизу овального заглиблення
16-24
[RUS]

В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, І.В.Старовойт
Антисиметричні коливання півшару. Неоднорідні хвилі
25-30
[UKR]

В.П.Заєць, В.С.Дідковський, М.В.Контар
Методи визначення шуму транспортних потоків
31-38
[RUS]

О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Метод ідентифікації статі диктора на основі моделювання акустичних параметрів голосу гауссовими сумішами
39-43
[RUS]

В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Є.В.Лебедєв
Частотно-температурна залежність декремента й відносної зміни динамічного модуля аморфних полімерних систем
44-56
[RUS]

І.О.Луковський, О.В.Солодун, О.М.Тимоха
Лінійна математична модель просторового руху конічного бака з рідиною
57-64
[RUS]

Т.А.Сотнікова
Акустичні властивості шумозахисного бар’єра з козирком