І.О.Луковський, О.В.Солодун, О.М.Тимоха
Лінійна математична модель просторового руху конічного бака з рідиною

Акустичний вiсник, Том 12 № 2, (2009) с.44-56
З використанням варіаційних методів розв'язання базових крайових задач лінійної теорії просторового руху твердих тіл з частково заповненими рідиною порожнинами виведено модальну систему рівнянь руху і знайдені значення гідродинамічних коефіцієнтів для випадку порожнини у формі зрізаного кругового конусу. Наведені формули для визначення гідродинамічних сил і моментів взаємодії рідини зі стінками конічних резервуарів. Застосування лінійної модальної моделі проілюстровано на прикладі задачі Сретенського і для задачі про визначення власних частот сумісних коливань водонапірної башти з конічним баком.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
бак, ідеальна рідина, вільна поверхня, тверда стінка, гідродинамічні сили й моменти
МОВА ТЕКСТУ: російська