В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Є.В.Лебедєв
Частотно-температурна залежність декремента й відносної зміни динамічного модуля аморфних полімерних систем

Акустичний вiсник, Том 12 № 2, (2009) с.39-43
Встановлено частотні й температурні залежності декременту й відносної зміни модуля Юнга ПВХ-систем, які містять високодисперсні наповнювачі, для різних значень сталої згасання енергії механічних коливань. Наведено результати досліджень динамічних властивостей систем в діапазонах частот 20-500 Гц і 0.8, 1.8, 2.5 МГц. Дано рекомендації щодо направленого регулювання в'язкопружних властивостей композитів на основі аморфних полімерів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
аморфні полімерні системи, композити, модуль Юнга, декремент згасання
МОВА ТЕКСТУ: російська