В.П.Заєць, В.С.Дідковський, М.В.Контар
Методи визначення шуму транспортних потоків

Акустичний вiсник, Том 12 № 2, (2009) с.25-30
Проведено короткий огляд методів визначення шумової характеристики транспортних потоків. Дано порівняльний аналіз розрахункових і виміряних значень рівнів шуму від транспортних потоків на прилеглій до автомагістралі території.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
транспортний шум, рівень шуму
МОВА ТЕКСТУ: українська