The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Масюк С.В.
Year Vol. P.
[UKR] С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Розрахунок корабельних хвиль, спричинених рухом судна у прямокутному та трапецієвидному каналах
2016 - 18(90) 2 -
49-57
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Чисельне моделювання корабельних хвиль при рухові судна в умовах обмеженого фарватеру
2013 - 15(87) 2 -
13-21
[UKR] В.О.Горбань, І.М.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Застосування методу граничних елементів для розрахунку корабельних хвиль
2011 - 13(85) 4 -
22-29
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк, В.І.Нікішов
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами в умовах течiї
2009 - 11(83) 3 -
3-7
[UKR] С.В.Масюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами на мiлкiй водi
2008 - 10(82) 3 -
77-81
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден на мiлководдi
2007 - 9(81) 4 -
17-29
[UKR] В.О.Горбань, С.В.Масюк
Чисельне моделювання гiдродинамiчної взаємодiї тiл, що рухаються в рiдинi
2006 - 8(80) 3 -
27-49