С.В.Масюк
Гiдродинамiчна взаємодiя суден з береговими спорудами на мiлкiй водi

Прикладна гідромеханіка, Том 10 (82) № 3, (2008) с.77-81
В роботi на основi чисельного методу граничних елементiв виконанi розрахунки сил та моментiв гiдродинамiчної взаємодiї судна з береговими спорудами, якi моделюються прямокутними виступами рiзної довжини, на мiлкiй водi. Берег моделюється вертикальною стiнкою. Вплив дна та берега ураховано за допомогою специальної функцiї Грiна. Розглянуто чотири рiзнi форми судна: судно у формi елiпсоїда, судно з вертикальними бортами, судно симетричної та несиметричної форми з цилiндричною вставкою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська