The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Гуржій О.А.
Year Vol. P.
[RUS] О.А.Гуржій, О.В.Шалденко
Числове моделювання процесів теплопередачі в мікроканалах складної геометрії при ламінарній течії в'язкої рідини
2016 - 18(90) 2 -
22-35
[RUS] О.В.Шалденко, О.А.Гуржій
Аналіз процесів теплопередачі в прямолінійному каналі зі вставками при малих числах Рейнольдса
2015 - 17(89) 3 -
55-66
[RUS] Д.А.Редчиць, О.А.Гуржій
Чисельне моделювання ефекта Магнуса при обтіканні кругового циліндра незбуреним потоком в’язкої рідини
2012 - 14(86) 1 -
63-71
[RUS] О.А.Гуржій
Класифікація взаємодії двох осесиметричних вихревих кілець Дайсона в нескiнченній цилiндричній трубі
2009 - 11(83) 3 -
8-20
[RUS] О.А.Гуржій, Д.І.Черний
Адаптований метод дискретних особливостей до задачі адвекцiї пасивнoї домiшки морськими течiями
2009 - 11(83) 2 -
30-39
[RUS] О.А.Гуржій
Взаємодiя вiсесиметричних вихрових кiлець в нескiнченнiй трубi, яка заповнена iдеальною рiдиною
2008 - 10(82) 4 -
26-42
[RUS] О.А.Гуржій, В.В.Мелешко, Т.С.Краснопольска, Л.Заннетті, Г.Я.Ф.ван Хейст, Т.П.Коновалюк
Перемішування двомірними періодичними течіями
2008 - 10(82) 1 -
10-22
[RUS] Х.Ареф, В.В.Мелешко, А.А.Губа, О.А.Гуржій
Рівномірно-обертальні конфігурації точковых вихорів
2007 - 9(81) 2-3 -
5-24
[RUS] О.А.Гуржій, В.В.Мелешко
Аналіз процесу перемішування пасивної рiдини вихровим кiльцем за сферою в потоцi iдеальної рiдини, що набiгає
2007 - 9(81) 1 -
23-35
[RUS] О.А.Гуржій, В.В.Мелешко, Є.І.Нікіфорович, Р.Дж.Адріан
Моделювання динаміки пiдковоподiбних вихорiв у прикордонному шарi
2006 - 8(80) 2 -
26-49
[RUS] О.А.Гуржій
Перемiшування рiдини в полі швидкості двох точкових вихорів за нескінченним циліндром в зсувному потоці ідеальної рідини
2005 - 7(79) 1 -
03-16
[RUS] Т.А.Дунаєва, О.А.Гуржій, В.В.Мелешко
Перемiшування в'язкої рiдини у пiвколi при малих числах Pейнольдса
2001 - 3(75) 2 -
15-24
[RUS] О.А.Гуржій, Х.Перхосейні
Карти локальних розтягів: додаток для задачі про адвекцію в довільному полі швидкості
2000 - 2(74) 1 -
28-43
[RUS] О.А.Гуржій
Аналіз взаємодії двомiрних вихрових структур
1999 - 1(73) 2 -
16-23