Д.А.Редчиць, О.А.Гуржій
Чисельне моделювання ефекта Магнуса при обтіканні кругового циліндра незбуреним потоком в’язкої рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.63-71
Для дослідження нестаціонарного обтікання кругового циліндра, що обертається, застосовуються нестаціонарні рівняння Нав'є-Стокса нестисливої рідини. Чисельний алгоритм базується на методі штучної стисливості, неявній тришаровій схемі другого порядку з підітераціями при інтегруванні за часом, різницевій схемі третього порядку з розщепленням векторів потоків для конвективних членів і центрально-різницевій схемі при інтегруванні в'язких членів. Аналізуються отримані профілі швидкості, поля завихореності, розподіл коефіцієнтів тиску й тертя по поверхні циліндра, коефіцієнти лобового опору й піднімальної сили при ламінарному режимі обтікання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
круговий циліндр, нестацiонарнi рiвняння Нав'є-Стокса, рiзницева схема третього порядку, профілі швидкості
МОВА ТЕКСТУ: російська