Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 17 № 3
2015
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[UKR]

В.А.Воскобійник
Просторово-часові кореляції пульсацій швидкості й тиску всередині півсферичного заглиблення
13-20
[UKR]

В.Л.Карлаш
Порівняння експериментальних і розрахункових даних при дослідженні вимушених коливань п'єзокерамічних резонаторів
21-26
[UKR]

Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, В.В.Левчук, Ю.Р.Максимцев, В.О.Сідлецький
Структурна стисливість металонанодисперсних полімерних систем
27-31
[RUS]

А.Ф.Назаренко, Т.М.Сліозберг, О.А.Назаренко
Друге наближення моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи
32-42
[RUS]

В.В.Яковлєв, В.О.Ткаченко, В.В.Бондар, В.О.Нікітін, Ю.В.Верба, Г.П.Здольник
Резонансна обробка горизонтальних розгалужених свердловин гідроімпульсним впливом