А.Ф.Назаренко, Т.М.Сліозберг, О.А.Назаренко
Друге наближення моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи

Акустичний вісник, Том 17 № 3, (2015) с.27-31
Розглянуто друге наближення моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи зі звукоутворюючим елементом у вигляді несиметричного бочкообразного об'єму. Цю конфігурацію було одержано в процесі розробки раніше опублікованої моделі, яка розглядалась як перше наближення, де в якості звукоутворюючого елемента розглядалася симетрична бочка. Показано, що відмінність другого наближення від першого не суттєва. На основі цього зроблено висновок про швидку збіжність застосованого методу послідовних наближень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гідродинамічне звукоутворення, гідродинамічна випромінююча система, звукоутворюючий елемент кавітаційної природи, трипараметрична модель
МОВА ТЕКСТУ: російська