В.Л.Карлаш
Порівняння експериментальних і розрахункових даних при дослідженні вимушених коливань п'єзокерамічних резонаторів

Акустичний вісник, Том 17 № 3, (2015) с.13-20
У статті порівнюються розраховані за відомими формулами активні й реактивні складові повних провідностей кількох п'єзокерамічних резонаторів з виміряними аналогами. Резонатори відрізняються як формою і модою коливань, так і величиною механічної добротності. Для порівняння графіки розрахованих і експериментальних кривих розміщено в єдиній для кожного зразка координатній сітці. Показано, що загальний хід цих залежностей демонструє подібність, а розбіжність між ними сягає від кількох до кільканадцяти відсотків.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п'єзокерамічні резонатори, втрати енергії, вимушені коливання, активні й реактивні компоненти адмітансу
МОВА ТЕКСТУ: українська