А.Ф.Назаренко, Т.М.Сліозберг, О.А.Назаренко
Друге наближення моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи

Акустичний вісник, Том 17 № 3, (2015) с.21-26
Наведено результати досліджень структурної стисливості металонанодисперсних систем, отриманих на основі полівінілхлориду (ПВХ), в мегагерцовому діапазоні частот при 293≤Т≤353 К. Показано, що вона нерозривно пов'язана з об'ємною в'язкістю й залежить від типу і вмісту нанодисперсного металу як наповнювача матеріалу. На основі запропонованої моделі показано, що структурна частина об'ємної деформації змінюється з часом за законом релаксації. Проведено аналіз кількісних результатів щодо пружної і в'язкопружної деформації при зсуві, стиску-розтягу та об'ємному навантаженні композиту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
структурна стисливість, ультразвук, в'язкість, в'язкопружність
МОВА ТЕКСТУ: українська