Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 4 № 1
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

А.І.Богатирьов, І.В.Вовк, В.Н.Олійник
Випромінювання звуку п'єзокерамічною круглою біморфною пластиною
11-16
[RUS]

В.Б.Галаненко, В.В.Кравченко, Б.І.Шоцький
Застосування комп'ютерного моделювання звукового поля для розрахунку систем звукопідсилення в приміщенні
17-25
[RUS]

Н.С.Городецька
Трансформація енергії падаючої хвилі на межі розділу в складеному хвилепроводі
26-30
[RUS]

Ю.О.Казиміров, В.К.Коржев, С.Н.Чубаров
Визначення рівня шумовипромінювання акустичного джерела у водному шарі
31-43
[RUS]

О.В.Карнаухова, В.І.Козлов, О.О.Рассказов
Параметричні коливання тришарових п'єзоелектричних оболонок обертання
44-59
[RUS]

Ю.А.Карпачов, В.А.Троценко, Ю.В.Троценко
Власні неосесиметричні коливання циліндричної оболонки з приєднаним твердим тілом
60-69
[RUS]

С.В.Новотний
Моди лембівського типу в узагальненій задачі Похгаммера-Крі
70-73
[RUS]

В.О.Поздєєв
Порушення принципу суперпозиції розв'язків початково-крайової задачі з рухомими межами для хвильового рівняння