Ю.О.Казиміров, В.К.Коржев, С.Н.Чубаров
Визначення рівня шумовипромінювання акустичного джерела у водному шарі

Акустичний вісник, Том 4 № 1, (2001) с.26-30
Досліджено "тонку" структуру шумовипромінюючих акустичних джерел у водному шарі. З використанням методів математичного аналізу й математичної статистики одержані аналітичні залежності для вивчення структури акустичного поля джерела по висоті шару. Запропоновані шляхи по зниженню впливу інтерференції акустичних хвиль на результати вимірювань рівнів шумовипромінюваня джерела у водному шарі. Розроблені рекомендації дозволили підвищити точність вимірювань на 7-10 дБ.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пiдводне акустичне джерело, водний шар, "тонка" структура поля, iнтерференцiя хвиль, рiвень шумовипромiнювання
МОВА ТЕКСТУ: російська