В.Б.Галаненко, В.В.Кравченко, Б.І.Шоцький
Застосування комп'ютерного моделювання звукового поля для розрахунку систем звукопідсилення в приміщенні

Акустичний вісник, Том 4 № 1, (2001) с.11-16
Запропоновано метод розрахунку систем звукопідсилення в приміщеннях, який базується на комп'ютерному моделюванні звукового поля з урахуванням частотних залежностей чутливості й напрямленості гучномовців, геометрії приміщення, а також частотних залежностей звукопоглинання його поверхонь. Розроблено відповідне програмне забезпечення. Досліджені робочі параметри розподіленої системи індивідуальних гучномовців, розташованих на робочих місцях слухачів. Показано, що формування акустичних властивостей у кожній з точок "звукового покриття" забезпечується за рахунок внесків значної кількості гучномовців. Це виражається в зміні рівнів та частотних спектрів прийнятого сигналу в порівнянні з тим, що виходить від джерела.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
системи звукопiдсилення, "звукове покриття", гучномовцi, рiвень звуку, частотний спектр
МОВА ТЕКСТУ: російська