The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Лук’янов П.В.
Year Vol. P.
[RUS] П.В.Лук’янов
Моделі компактних компенсованих вихрових течій з гвинтовою симетрією
2013 - 15(87) 3 -
37-42
[RUS] П.В.Лук’янов
Квазикомпактні вихреджерело й вихрестік
2012 - 14(86) 2 -
23-28
[RUS] П.В.Лук’янов
Компактні гвинтові вихори
2011 - 13(85) 3 -
61-68
[RUS] П.В.Лук’янов
Моделі компактних компенсованих вихoрів та їх застосування в задачах механіки рідини і газу
2011 - 13(85) 2 -
37-43
[RUS] П.В.Лук’янов
Взаємодія квазигоризонтального вихора з приповерхневою дрейфовою течією, що викликана стаціонарною вітровою дією
2011 - 13(85) 1 -
35-42
[RUS] П.В.Лук’янов
Еволюція пари вихор у вихорі у шарі стратифіцированої рідини
2010 - 12(84) 2 -
58-69
[RUS] П.В.Лук’янов
Про автомодельно-аналiтичні розв'язки задач молекулярної та турбулентної дифузiї вихора
2008 - 10(82) 4 -
52-57
[RUS] П.В.Лук’янов
Дифузія вихора в шарі стійко стратифікованої рідини
2006 - 8(80) 3 -
63-77
[UKR] О.Г.Стеценко, П.В.Лук’янов
Двовимiрна задача розсiяння внутрiшнiх хвиль на перемiшанiй плямi в перiод в'язко-дифузiйної стадiї її еволюцiї
2002 - 4(76) 1 -
76-83
[UKR] П.В.Лук’янов, В.С.Мадерич, О.Г.Стеценко
В'язко-дифузiйна стадiя еволюцiї двовимiрної перемiшаної плями в полi внутрiшньої хвилi
2001 - 3(75) 3 -
42-52