П.В.Лук'янов
Квазикомпактні вихреджерело й вихрестік

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.23-28
Знайдено автомодельний розв'язок, що здатний описувати дифузію поля завихреності зі скінченою кінетичною енергією на тлі вихроджерела або вихростоку. Його особливість полягає в тому, що поле завихреності за наявності джерела або стоку ніколи не є повністю компенсованим. Введено у розгляд функцію компенсованості - інтеграл зі змінною верхньою межею від завихреності. Якщо модуль цієї функції спадає, то кінетична енергія такої течії має скінченне значення, оскільки азимутальна швидкість при цьому зменшується швидше, ніж у випадку потенційної течії (точковий вихор). При однакових за абсолютною величиною інтенсивностях, вихрова течія на тлі стоку сильніша за свій аналога на тлі джерела.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вихреджерело, вихресток, функція компенсованості
МОВА ТЕКСТУ: російська