П.В.Лук’янов
Моделі компактних компенсованих вихрових течій з гвинтовою симетрією

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 3, (2013) с.37-42
Представлені одновимірні моделі компактних компенсованих вихрових течій з гвинтовою симетрією. Виконано порівняння з відомими моделями та запропоновані області їхнього застосування.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
ізольований гауссіан, квазиточковий вихор
МОВА ТЕКСТУ: російська