The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Гончаренко Т.Б.
Year Vol. P.
[RUS] Т.Б.Гончаренко, В.В.Яковлев
Нелінійні згинно-гравітаційні хвилі у морі, вкритому кригою
2014 - 16(88) 4 -
28-38
[RUS] В.В.Яковлєв, Т.Б.Гончаренко
Дослідження динамічної системи для довгих нелінійних згинно-гравітаційних хвиль
2010 - 12(84) 1 -
76-82
[RUS] В.В.Яковлев, Т.Б.Гончаренко
Розповсюдження двомірних згинно-гравiтацiйних хвиль у морi, вкритому суцiльною кригою
2009 - 11(83) 1 -
73-76
[UKR] Т.Б.Гончаренко, В.В.Яковлев
Дослiдження сталих нелiнiйних згинно-гравiтацiйних хвиль в морi, вкритому суцiльною кригою
2005 - 7(79) 2 -
3-7