В.В.Яковлев, Т.Б.Гончаренко
Розповсюдження двомірних згинно-гравiтацiйних хвиль у морi, вкритому суцiльною кригою

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 1, (2009) с.73-76
Отримано узагальнене рiвняння типу Кадомцева-Петвиашвiлi, яке моделює розповсюдження довгих нелiнiйних згинно-гравiтацiйних хвиль у морi, вкритому суцiльною кригою. Рiвняння отримано з урахуванням геометрично нелiнiйного прогину тонкої пластини, яка моделює суцiльну кригу, що не може не вплинути на область iснування розв'язкiв рiвняння.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська