В.В.Яковлєв, Т.Б.Гончаренко
Дослідження динамічної системи для довгих нелінійних згинно-гравітаційних хвиль

Прикладна гідромеханіка, Том 12 (84) № 1, (2010) с.76-82
Досліджено динамічну систему, що відповідає узагальненому рівнянню КдВ, яке моделює розповсюдження довгих нелінійних згинно-гравітаційних хвиль у морі, вкритому суцільним льодом. Аналіз отриманих співвідношень дозволив визначити області існування стійких розв'язків у вигляді відокремленої хвилі та у вигляді коноїдальних хвиль в залежності від фізичних параметрів задачі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
Рівняння КДВ, згинно-гравітаційні хвилі, кноїдальніх хвилі, солітонні ров'язкі
МОВА ТЕКСТУ: російська