The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Берман В.П.
Year Vol. P.
[UKR] С.I.Крiль, В.П.Берман
До питання про теплопровiднiсть двофазного середовища
2007 - 9(81) 2-3 -
86-92
[RUS] С.I.Крiль, В.П.Берман
Теоретичні основи розрахунку градiентів тиску при русі сумiшей рiдини i крупних твердих частинок по вертикальним трубам
2006 - 8(80) 4 -
26-32
[RUS] С.I.Крiль, В.П.Берман
До питання про вплив концентрації твердих частинок суспензiї на швидкость їх седиментацiї
2004 - 6(78) 3 -
41-47
[RUS] С.I.Крiль, В.П.Берман
Співвідношення iмовiрносного та просторово-часового середнiх для турбулентного потоку суспензiї
2001 - 3(75) 3 -
32-41
[RUS] С.I.Крiль, В.П.Берман
Рівняння турбулентної течії сумiші газу
1999 - 1(73) 1 -
26-34