Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 15 № 1
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-21
[RUS]

В.А.Воскобійник
Трансформація енергії потоку в поле пульсацій пристіночного тиску
22-29
[RUS]

В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, О.О.Неділько, І.В.Старовойт
Розсіяння хвиль Релея-Лемба на приповерхневій тріщині у пружному хвилеоводі. I. Метод розв’язання
30-37
[RUS]

В.Г.Карнаухов, О.Ю.Шевченко, Т.В.Карнаухова
Демпфірування резонансних згиннних коливань гнучкої жорстко защемленої в’язкопружної круглої пластини при спільному використанні сенсорів і актуаторів
38-58
[RUS]

Т.П.Коновалюк
Особливості структури звукового поля при взаємодії точкових вихорів
59-64
[RUS]

О.В.Сухарьков
Динаміка затопленого плоского осесиметричного струменя