Т.П.Коновалюк
Особливості структури звукового поля при взаємодії точковмх вихорів

Акустичний вiсник, Том 15 № 1, (2012) с.38-58
В рамках моделі точкових вихорів та акустичної аналогії Лайтхіла в широкому діапазонi геометричних параметрiв виконано розрахунки й аналiз звукових полiв, якi породжуються при прямiй та обмiннiй взаємодiї у необмеженiй iдеальнiй рiдинi трьох точкових вихорiв з iнтенсивностями κ123. Виявлено ефект обертання діаграми напрямленості. Встановлені спiввiдношення мiж поворотом діаграмі напрямленості й поворотом вихрової системи. Показано, що вихрова система й звукове поле, генероване нею, можуть обертатись як в одному, так i у протилежних напрямках.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
точковi вихорi, обертання дiаграми напрямленостi, поворот вихрової системи
МОВА ТЕКСТУ: російська